Kinderdagpaleis

In januari 2015 heeft Kinderdagpaleis Boerhaave haar deuren geopend. Het welzijn van de kinderen is voor ons het belangrijkste doel. We hebben ruimte voor maximaal 16 kinderen, waarvan maximaal acht baby’s van 0 tot 1 jaar. Afhankelijk van de verdere leeftijdsopbouw van de groep worden de kinderen verzorgd door maximaal vier leidsters.

We willen dat alle kinderen voldoende aandacht krijgen en dat er rust op de groep is. In een rustige sfeer voelt een kind zich veilig en kan zich goed ontwikkelen. Na ongeveer één jaar gaat een kind staan en lopen en komt de spraakontwikkeling in een versnelling. Daarna gaan de kinderen zich vooral op sociaal gebied ontwikkelen en is er sprake van overdracht van normen en waarden. Verder blijft er aandacht voor de fijne motoriek (b.v. knutselen, puzzelen), de taalontwikkeling en wordt er gewerkt aan de zindelijkheid.

Onze voordelen

We doen veel activiteiten met de kinderen, zowel binnen als buiten Kinderdagpaleis Boerhaave. We gaan naar Artis, het poppentheater, naar woonzorgcentrum Kastanjehof en naar speeltuinen in de buurt. Verder bieden we Yoga- en muzieklessen aan voor de kinderen.

We hebben ook een VVE-programma. We doen dan gerichte activiteiten met de hele groep of in kleine groepjes. Het programma bestaat uit verschillende thema’s en laat de kinderen op een speelse manier kennis maken met de wereld om hun heen. Het VVE-programma stimuleert niet alleen de kinderen, maar ook de leidsters en de ouders.

Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om vrij te spelen. We hebben de ruimtes zo ingericht dat kinderen zich in verschillende hoeken kunnen vermaken. We hebben een speelkeuken, een hoek met kleine fantasiematerialen en een bouw- en puzzelhoek.

We hebben veel speelgoed voor de baby’s. De baby’s ontwikkelen zich erg snel en voor elke fase moet er voldoende uitdaging zijn. We hebben een hoge box, maar kinderen kunnen ook op de grond spelen, met zachte ontdekkingsmaterialen en een baby-gym. Zo worden kinderen voortdurend gestimuleerd om te leren draaien, kruipen, zitten en lopen. Daarnaast leren ze diverse eigenschappen van materialen, geluiden en kleuren ontdekken.

Kinderdagpaleis Boerhaave is een van de weinige biologische kinderdagverblijven in de buurt. Op de groep gebruiken we biologische producten, zoals flessenvoeding, rijstwafels, cracker, beleg, diksap, fruit etc.

Het voordeel van biologische producten is, dat het beter is voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Niet biologische producten bevatten stoffen die allerlei lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, zoals allergieën. Vooral bij kleine kinderen is het negatieve effect groter, omdat ze erg gevoelig zijn voor chemische stoffen.

In een verticale groep leren de jongere kinderen sneller, omdat oudere kinderen het voorbeeld geven. Dat kun je met name zien bij de motorische- en spraakontwikkeling. Kinderen gaan sneller staan en lopen. De jonge kinderen horen de oudere kinderen praten en gaan mee brabbelen. Ondertussen slaan ze woordjes op in hun geheugen en als ze dan kunnen praten hebben ze al een hele woordenschat.

De oudere kinderen leren ook rekening houden met jongere kinderen. Ze vinden het vaak leuk om ook te helpen bij het verzorgen van de baby’s of een jonger broertje of zusje.

Kortom een verticale groep komt meer overeen met een gezinssituatie. Nog een voordeel is dat een kind niet overgaat naar een andere groep en steeds opnieuw moet wennen en vier jaar lang dezelfde groep zit en dezelfde leidsters heeft.

We geven ieder kind de aandacht die het nodig heeft. Er is vaak een extra medewerker aanwezig, zodat er meer aandacht kan worden besteed aan uw kind. Baby’s worden zo veel mogelijk op schoot genomen om ze extra aandacht te geven. We volgen volledig het eigen ritme van een baby. Elk kind is anders en daarom is maatwerk van belang. In de eerste maanden van een kind is er een voeding- en slaapritme dat varieert van 3 tot 4 uur. De voeding varieert ook, de ene baby drinkt meer dan de andere baby. We houden dagelijks contact met u over het schema van uw kind en de voeding. Langzaam gaat uw kind meer vaste voeding krijgen, zoals fruit, pap, rijstwafel, cracker en warme maaltijd. De verandering van voeding gaat in overleg met de ouders.

We praten veel tegen de kinderen, lezen verhaaltjes voor en luisteren naar verhaaltjes via een recorder. We leggen uit wat we gaan doen en waarom we dingen doen. We besteden veel aandacht aan de sociale ontwikkeling. In de eerste jaren speelt een kind veel alleen, maar ziet wel wat andere kinderen doen en gaat dat na doen. Soms ontstaan er conflicten om speelgoed. We leren kinderen rekening met elkaar te houden. Naarmate kinderen ouder worden, wordt samen spelen steeds leuker.

Op Kinderdagpaleis Boerhaave besteden we veel aandacht om de sfeer rustig te houden. Dat betekent dat de kinderen voldoende en tijdig aandacht krijgen om te eten en drinken, worden op ze vaste tijden verschoond (indien nodig extra) en worden tijdig naar bed gebracht. Door een goede verzorging en voldoende activiteiten is er een ontspannen en prettige sfeer en kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen.

Kinderdagpaleis Boerhaave heeft een vast team met veel ervaring. De samenwerking is mede daardoor erg goed en de leidsters doen het werk met veel plezier.

De leidsters zijn zeer geduldig en erg lief voor de kinderen. Door de ruime ervaring zijn de leidsters in staat om de kinderen individueel te begeleiden in hun ontwikkeling. Verder zijn de leidsters erg kindvriendelijk, dat wil zeggen dat de kinderen veel liefde en aandacht krijgen en op een respectvolle manier worden behandeld. De leidsters hebben veel ervaring om kinderen activiteiten aan te bieden die de ontwikkeling te stimuleren. Het gaat om knutselen, zingen, muziek maken, etc.

De kwaliteit van onze dienstverlening is daardoor hoog. Vaste gezichten zijn ook prettig voor u en uw kind. Veel wisselingen onder het personeel zorgt er voor dat de kwaliteit en de verzorging van uw kind achteruit gaan.

We gaan dagelijks naar buiten, zodat kinderen hun energie kwijt kunnen in de buitenlucht. Het buiten spelen is goed voor hun motorische ontwikkeling. De kinderen hebben veel ruimte om zich te bewegen. Ze kunnen rennen, fietsen en in de zandbak spelen. Op warme dagen in de zomer zetten we een zwembad neer. Dat vinden de kinderen geweldig.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Thema herfst

Ook al is nog niet echt herfst zijn we met dit thema bezig. Er zijn [...]

Muziekles

Na de zomervakantie zijn de muzieklessen weer begonnen. De kinderen hebben er altijd zin in [...]

Buiten spelen

De kinderen spelen dagelijks buiten en het blijft lekker weer. Maar de herfst ligt op [...]