Kwaliteitsbeleid

Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. We streven er naar een veilige en gezonde omgeving voor kinderen en personeel te realiseren. Dit is de basis om goed te kunnen werken en kinderen optimaal te laten ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt getoetst door de GGD Amsterdam. Daarnaast toetsen wij de tevredenheid van ouders.

Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid

Elk jaar houdt Kinderdagpaleis Boerhaave een risico-inventarisatie wat betreft veiligheid en gezondheid (Risicomonitor) en wordt er een plan opgesteld met actiepunten, die worden uitgevoerd.

Inspectierapporten GGD

Kinderdagpaleis Boerhaave wordt gecontroleerd door de GGD in opdracht van de gemeente Amsterdam. De controle heeft betrekking op veiligheid, gezondheid, inrichting, pedagogisch beleid, kwaliteit van personeel en inspraak van ouders. Van dit bezoek wordt een inspectierapport gemaakt. Dit rapport kunt u inzien als u klikt op de volgende link: Kinderdagpaleis Boerhaave.

Oudergesprekken

We streven er naar om elke 9 maanden een oudergesprek te houden. Dan wordt verteld hoe het met uw kind gaat en hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Verder wordt gevraagd hoe het thuis gaat. Deze afstemming levert vaak nieuwe inzichten op voor beide partijen. Tenslotte wordt aan de ouder gevraagd om een cijfer te geven voor de dienstverlening van Kinderdagpaleis Boerhaave.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Thema herfst

Ook al is nog niet echt herfst zijn we met dit thema bezig. Er zijn [...]

Muziekles

Na de zomervakantie zijn de muzieklessen weer begonnen. De kinderen hebben er altijd zin in [...]

Buiten spelen

De kinderen spelen dagelijks buiten en het blijft lekker weer. Maar de herfst ligt op [...]