Ouderbeleid

Ons ouderbeleid is er op gericht een goede relatie met de ouders op te bouwen en te zorgen dat de ouders tevreden zijn en blijven. Het is van belang dat er een goede communicatie is tussen de ouders en de opvang en dat eventuele problemen snel worden aangepakt en opgelost.

Informatie uitwisselen

Het proces van informeren begint met het wennen. Er wordt gesproken over de verzorging van uw kind en deze gegevens worden genoteerd, zodat alle leidsters op de hoogte zijn. Als dit goed verloopt, gaan de ouders met een gerust hard naar hun werk.

Bij het brengen en halen is er een kort gesprekje. Eventuele bijzonderheden kunnen dan worden gemeld. Ouders kunnen vertellen hoe het thuis is gegaan, of er een verandering van voeding is etc. Aan het eind van de dag vertellen de leidsters hoe de dag is verlopen en wat een kind heeft gedaan.

Elk kind heeft een schriftje waarin om de week een verhaaltje wordt geschreven over de ontwikkeling. Deze verhaaltjes worden als naslag gebruikt bij de oudergesprekken, die om de 6 maanden worden gehouden.

Extra dagen of ruilen

Naast de vaste dagen kunt u extra dagen aanvragen of een verzoek tot ruilen indienen. Dit bij voorkeur via een mail 1,5 week van te voren. U krijgt dan ook per mail een antwoord. Het ruilen is mogelijk binnen een dezelfde week.

Oudercommissie (adviesrecht)

Kinderdagpaleis Boerhaave heeft ook een oudercommissie en die komt minimaal 1 keer per jaar bijeen. Er wordt met de leiding gesproken over de dagelijks gang van zaken, zoals activiteiten met de kinderen, personeel, nieuwe stagiaires.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan proberen we dit intern met u op te lossen. Wilt u het via een externe klachtenprocedure regelen, dan kunt u het klachtenloket kinderopvang benaderen. Deze is bereikbaar via 0900-1877. Mocht er geen oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen via: www.degeschillencommissie.nl

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Thema herfst

Ook al is nog niet echt herfst zijn we met dit thema bezig. Er zijn [...]

Muziekles

Na de zomervakantie zijn de muzieklessen weer begonnen. De kinderen hebben er altijd zin in [...]

Buiten spelen

De kinderen spelen dagelijks buiten en het blijft lekker weer. Maar de herfst ligt op [...]