Personeelsbeleid

Ons doel is om een personeelsbestand te creëren en te behouden dat in staat is om kwalitatief goede kinderopvang te bieden. Dat betekent een goede selectie maken met het aannemen van personeel. We zorgen voor goede communicatie onderling, door goede verslaglegging, wekelijks overleg over de opvang en personeelsbijeenkomsten voor alle medewerkers inclusief stagiaires.

CAO-eisen opleiding

De leidsters die bij ons werken, hebben een opleiding gevolgd, die voldoet aan de CAO kinderopvang. We selecteren leidsters vooral op enthousiasme, deskundigheid, kind- en klantvriendelijkheid en het kunnen samenwerken. Er is ook regelmatig een pedagoog aanwezig, die de leidsters ondersteunt bij de ontwikkeling van uw kind.

De inzet van het aantal leidsters wordt bepaald door de leidster-kind-ratio. Daarvoor is een rekentool ontwikkeld en die kunt u bekijken als u klikt op de volgende link: http://1ratio.nl . Het overzicht van de leidsters die op de groep staan, hangt op het informatiebord bij de ingang.

Stagiaires

Op dit moment zijn er geen stagiaires op Kinderdagpaleis Boerhaave. In de toekomst willen we die mogelijkheid wel aanbieden. We zien het als taak om leidsters van de toekomst op te leiden. De kwaliteit van een stageplek wordt gecontroleerd door Calibris.

De meeste stagiaires zijn BOL-leerlingen (Beroeps Opleidende Leerweg), die de leidsters bij de dagelijkse werkzaamheden kunnen ondersteunen. Een BOL-leerling is boventallig aanwezig.

Een stagiair kan ook een BBL-leerling zijn (Beroeps Begeleidende Leerweg) en komt dan in dienst bij Kinderdagpaleis Boerhaave. Bij deze leerlingen wordt de formatieve inzet bepaald volgens richtlijnen van de CAO-kinderopvang en gaat van 0 naar 100%.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Thema herfst

Ook al is nog niet echt herfst zijn we met dit thema bezig. Er zijn [...]

Muziekles

Na de zomervakantie zijn de muzieklessen weer begonnen. De kinderen hebben er altijd zin in [...]

Buiten spelen

De kinderen spelen dagelijks buiten en het blijft lekker weer. Maar de herfst ligt op [...]